Insolvency legal rights Fiduciary interests distinct of the personal patrimonial rights…consultancy Romania new Civil Code corroboration

Find more on this website consultancy services only:

affiliatiation: http://enigmappeableyou.weebly.com/affiliates

“To enter into the insolvency procedure against the fiduciary does not affect the patrimonial rights of the fiduciar company (art.785)

The goods entering the fiduciary patrimonial rights can be followed, under the law conditions, by the entitled parts over the receivables originated from those source of revenue from those goods or by those creditors of the constituited fiduciary having a real warranty over those goods and the opposability of that warranty right is got, according the law, before entering into the fiduciary status.

The others creditors of the constituited fiduciary status can also follow those goods, but only when the fiduciary contract (Art 786 alin 1 New Civil Code) was cancelled or became unopposable, in any cas, with retroactiv effect, through the action in court having a definitiv Court Decision”.

The responsibility related to separated various patriomonial rights

The entering into insolvency procedure against the fiduciary doesn’t affect the patrimonial rights of the fiduciary entity patrimonial rights where the fiduciary entered (art.785), having as a juridical effect like constituition of a fiduciary patrimonial rights different of the personal patrimonial rights of the fiduciary title,  expressly into the determined purpose delimited into the fiduciary contract terms”.

Fiducia din perspectiva practicianului:  http://www.bnr.ro/SearchResult.aspx

 

“1.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului nu afectează masa patrimonială fiduciară (Art. 785 )
 Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în condiţiile legii, de titularii de creanţe născute în legătură cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garanţie reală asupra bunurilor
acestuia şi a cărei opozabilitate este dobândită, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei.

Dreptul de urmărire poate fi exercitat şi de ceilalţi creditori ai constituitorului,însă numai în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a acţiunii prin care a fost desfiinţat sau a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie. (art 786 alin 1 NCC)”

“Raspunderea in functie de separatia maselor patrimoniale

 Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului nu afectează masa patrimonială fiduciară (Art. 785 )

 Are ca efect constituirea unei mase patrimoniale fiduciare distincte de patrimoniul personal al fiduciarului ,afectata scopului determinat in contractul de fiducie”

 Art. 31 – Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune
Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.
Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
Patrimoniile de afectaţiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit dispoziţiilor titlului IV al cărţii a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum şi alte patrimonii determinate potrivit legii.
 Art. 2.324 – Garanţia comună a creditorilor
Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare. Ele servesc drept garanţie comună a creditorilor săi.
Nu pot face obiectul garanţiei prevăzute la alin. (1) bunurile insesizabile.
Creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege,trebuie să urmărească mai întâi bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.
Bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă. Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului.(de ex Profesii autorizate: Consultant in management-pfa autorizat, avocat/societati civile de avocati asimilat, lichidator judiciar, contabil autorizat).
____________
Dispoziţiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplică în toate cazurile în care profesionistul îşi operează diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile şi obligaţiile născute după intrarea în vigoare a Codului civil. Creditorii
prevăzuţi la art. 2.324 alin. (4) din Codul civil includ şi statul şi organele fiscale. (a se vedea art. 151 din Legea nr.71/2011)

Concluziile pe care le putem extrage sunt urmatoarele:
– Bunurile din masa patrimoniala fiduciara pot fi urmarite doar de creditorii ale caror creante s-au nascut in legatura cu acestea, cu exceptia cazul lui in care un creditor personal al constituitorului si-a constituit si a facut opozabila, anterior incheierii fiduciei, o garantie reala asupra acelor bunuri
– Creditorii constituitorului pot urmari bunurile din patrimoniul fiduciar doar in cazul desfiintarii sau declararii ca inopozabil a contractului de fiducie.

 

 

Advertisements

One thought on “Insolvency legal rights Fiduciary interests distinct of the personal patrimonial rights…consultancy Romania new Civil Code corroboration

  1. Pingback: Insolvency legal rights Fiduciary interests distinct of the personal patrimonial rights…consultancy Romania new Civil Code corroboration | Appeable You

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s